Atom Tedavisi

Atom Tedavisi Kansere Neden Olur Mu?

Atom tedavisi ‘nin temeli, hastaya verilen radyoaktif iyot ‘un yaydığı radyasyon ile tiroid dokusunu yakmaktır. Yanan tiroit dokusu artık tiroid hormon ‘u üretemez. Uygulanan atom tedavisi ‘nden tiroit bezi ‘ndeki hücrelerin tamamı aynı anda etkilenmez, aynı derecede yanmaz. Tam olarak yanan tiroid hücreleri imha olur, yok olur. Ancak, atom tedavisi ‘nden az etkilenen tiroid dokusu önce zarar görür, ancak sonra kısmen düzelebilir. İşte bu şekilde kısmen düzelen tiroit hücrelerinde radyasyonun etkisiyle genetik hasar oluşmuşsa, daha sonraki yıllarda tiroid kanseri oluşabilir. Bunu önlemek için, zehirli guatr yani hipertiroid (Graves hastalıgi) hastalarında atom tedavisi yapılırken mümkün olduğunca yüksek doz radyoaktif iyot kullanılmalı ve tiroid dokusu tümüyle imha edilmelidir.

Ayrıca, atom tedavisi ‘nin kansere neden olabileceği iddialari çok dile getirilmiş ve bu konuda yıllarca süren araştırmalar yapılmıştır. Sonuçta, tiroid kanseri tedavisinde kullanılan çok yüksek doz radyoaktif iyot tedavisinin (bir defadan daha çok tekrarlanan uygulamalarda) henüz tam olarak inandırıcı olmasa da çok hafif düzeyde istatistiki olarak lösemiyi artırabileceği iddia edilmiştir.  Bu nedenle, tiroid kanserleri ‘nde atom tedavisi yapılırken hasta iyi hazırlanmalı, doz seçimi dikkatle yapılmalı, çok düşük doz kullanıp sonradan bir defadan daha çok tekrarlayıcı atom tedavisi ‘ne gerek bırakmayacak stratejiler seçilmelidir.

Halk arasında zehirli guatr, zehirli guatır, zehirli guvatır, zehirli tiroid, zehirli tiroit, zehirli troid, zehirli troit olarak bilinen hastalık; tıp camiasında toksik guatr, tirotoksikozis, tiroitoksikoz, hipertiroidi, hipertiroidizm, hipertroidi, hipertroidizm, graves, graves hastalığı, basedow, basedow hastalığı, basedow graves hastalığı olarak ifade edilir; hepsi aynı anlama gelir.

Fakat, net olarak belirtmek gerekirse, Graves hastalığı, hipertiroid, zehirli guatr, tiroid nodülü hastalıklarında kullanılan atom tedavisi ‘nin kanser yaptığına dair hiç bir bilimsel bulgu mevcut degildir.

Atom Tedavisi