Gebelikte Guatr

Gebelikte Guatr

Kimler gebelikte guatr riski altında? Anne, baba, hala, dayı, amca, teyze, babaanne, anneanne veya dedesinde herhangibir tiroid hastalığı, örneğin hipotiroidi yani tiroid hormon yetmezliği, hipertiroidi yani zehirli guatr, tiroid nodülü, tiroit kanseri, haşimoto hastalığı varsa gebelikte guatr görülme riski artar.

Gebelikte guatr teşhisi için hangi testler yapılmalıdır?

Gebe kadından kan alınarak serbest T3, serbest T4, TSH, anti-tg, anti-tpo antikorları ölçülür. Hasta muayene edilir. Gerekirse de tiroid ultrasonografisi yapılır. Gebelikte sintigrafi yapılmaz. Nodül varsa iğne biyopsisi ertelenebilir.

Hipotiroidi, hipotiroidizm, hipotroidi, hipotroidizm, tiroit hormon yetmezliği, troit hormon yetmezliği, tiroid hormon yetmezliği, troid hormon yetmezliği, tiroid yetmezliği, troid yetmezliği, tiroit yemezliği, troit yetmezliği de aynı hastalığı tarif etmek için aynı anlamda kullanılmaktadır. Tiroid, troid, tiroit ve troit, tiroid bezi, troid bezi, tiroit bezi ve troit bezi, tiroid bezesi, troid bezesi, tiroit bezesi ve troit bezesi, farklı yazılsa da boğazımızda bulunan bir organı anlatmak için seçilen kelimelerdir; aynı anlama gelir. Aynı şekilde, guatr, guatır, guvatr ve guvatır kelimeleri de tiroid büyümesi ve halk arasında her türlü tiroid hastalığını ifade etmek için aynı anlamda kullanılır.

Gebelikte guatr nasıl tedavi edilir?

Gebelikte hipotiroidi varsa tiroid hormonu tabletleri ile, zehirli guatr varsa  anti-tiroid ilaçlar ile, tiroid kanseri varsa ameliyat ile tedavi yapılır. Gebelikte radyoaktif iyot tedavisi yapılmaz. Lohusalık döneminde zehirli guatr varsa bebek kısa süre olarak emzirilebilir ama uzun süreli emzirmelerden kaçınmalıdır.

Gebelikte Guatr