Graves Hastalığı

Tiroid Ameliyatının Komplikasyonları, Riskleri, Zararları Nelerdir?

Graves Hastalığı Tedavisi İçin Yapılan Ameliyatta Kalsiyum Bezelerinin Çıkarılması

Kalsiyum bezlerinin çıkarılması, bazen karşılaşılan bir durumdur. Graves hastalığı tedavisi için yapılan ameliyatta kalsiyum bezeleri (paratiroid bezeleri) istemeyerek, yanlışlıkla ve hatta bazen kaçınılmaz olarak çıkarılabilir. Paratiroid bezelerinin sayısı kişiden kişiye çok değişiklik gösterir; bazı hastalarda 1 adet iken bazı hastalarda 6-8 arasında değişir, ancak ortalama 2-4 adet olduğu kabul edilebilir. Kalsiyum bezeleri bazen tiroidin içine gömülü olabilir.

Graves hastalığı tedavisi ameliyatında eğer bütün kalsiyum bezeleri çıkarılırsa hastalarda kalsiyum düşüklüğü oluşur. Bu durumda hastaların ellerinde uyuşma ve kasılma görülür. Kalsiyum bezeleri alınmış bu hastalara; kalsiyum ve D vitamini verilmelidir. Bazı hastalarda kalsiyum düşüklüğü çok şiddetli olursa ayrıca, paratiroid hormonu ilacı da verilebilir.

Graves Hastalığı Tedavisi İçin Yapılan Ameliyat Sonrasında Ortaya Çıkan Hipotiroidi (Tiroid Hormon Yetmezliği).

Graves Hastalığı tedavisi için yapılan tiroid bezi, ameliyatla çıkarılınca, tiroid’in ürettiği tiroid hormonu yetersiz kalır ve hastaların ameliyat sonrasında ömür boyunca tiroid hormonu ilacı alması gerekir. Ameliyattan sonra, hastaların kullandığı tiroid hormon ilaçları ve kalsiyum denegesi açısından ömür boyu doktor kontrolünde olması gerekir.

Halk arasında zehirli guatr, zehirli guatır, zehirli guvatır, zehirli tiroid, zehirli tiroit, zehirli troid, zehirli troit olarak bilinen hastalık; tıp camiasında toksik guatr, tirotoksikozis, tiroitoksikoz, hipertiroidi, hipertiroidizm, hipertroidi, hipertroidizm, graves, graves hastalığı, basedow, basedow hastalığı, basedow graves hastalığı olarak ifade edilir; hepsi aynı anlama gelir. Tiroid, troid, tiroit ve troit, tiroid bezi, troid bezi, tiroit bezi ve troit bezi, tiroid bezesi, troid bezesi, tiroit bezesi ve troit bezesi, farklı yazılsa da boğazımızda bulunan bir organı anlatmak için seçilen kelimelerdir; aynı anlama gelir. Aynı şekilde, guatr, guatır, guvatr ve guvatır kelimeleri de tiroid büyümesi ve halk arasında her türlü tiroid hastalığını ifade etmek için aynı anlamda kullanılır.

Graves Hastalığı