Guatr Atom Tedavisi

Guatr atom tedavisi kansere neden olur mu?

Guatr atom tedavisi ‘nin temeli, hastaya verilen radyoaktif iyot ‘un yaydığı radyasyon ile tiroid dokusunu yakmaktır. Yanan tiroit dokusu artık tiroid hormon ‘u üretemez. Uygulanan guatr atom tedavisi ‘nden tiroit bezi ‘ndeki hücrelerin tamamı aynı anda etkilenmez, aynı derecede yanmaz. Tam olarak yanan tiroid hücreleri imha olur, yok olur. Ancak, guatr atom tedavisi ‘nden az etkilenen tiroid dokusu zarar görür ancak sonra kısmen düzelebilir. İşte bu şekilde kısmen düzelen tiroit hücrelerinde radyasyonun etkisiyle genetik hasar oluşmuşsa daha sonraki yıllarda tiroid kanseri oluşabilir. Bunu önlemek için, zehirli guatr yani hipertiroid (Graves hastalıgi) hastalarında guatr atom tedavisi yapılırken yüksek doz radyoaktif iyot kullanılmalı ve tiroid dokusu tümüyle imha edilmelidir.

Ayrıca, atom tedavisi ‘nin kansere neden olabileceği iddialari çok dile getirilmiş ve bu konuda yıllarca süren araştırmalar yapılmıştır. Sonuçta, tiroid kanseri tedavisinde kullanılan çok yüksek doz radyoaktif iyot tedavisinin (bir defadan daha çok tekrarlanan uygulamalarda) henüz tam olarak inandırıcı olmasa da çok hafif düzeyde istatistiki olarak lösemiyi artırabileceği iddia edilmiştir. Bu nedenle, tiroid kanserleri ‘nde atom tedavisi yapılırken hasta iyi hazırlanmalı, doz seçimi dikkatle yapılmalı, çok düşük doz kullanıp sonradan bir defadan daha çok tekrarlayıcı atom tedavisi ‘ne gerek bırakmayacak stratejiler seçilmelidir.

Atom tedavisi ile radyoaktif iyot tedavisi, RAİ tedavisi, RAİ kapsül tedavisi, atom tedavisi aynı anlama gelir, ancak doktorlar radyoaktif iyot tedavisini kullanmayı tercih eder. Halk arasında zehirli guatr, zehirli guatır, zehirli guvatır, zehirli tiroid, zehirli tiroit, zehirli troid, zehirli troit olarak bilinen hastalık; tıp camiasında toksik guatr, tirotoksikozis, tiroitoksikoz, hipertiroidi, hipertiroidizm, hipertroidi, hipertroidizm, graves, graves hastalığı, basedow, basedow hastalığı, basedow graves hastalığı olarak ifade edilir; hepsi aynı anlama gelir. Tiroid, troid, tiroit ve troit, tiroid bezi, troid bezi, tiroit bezi ve troit bezi, tiroid bezesi, troid bezesi, tiroit bezesi ve troit bezesi, farklı yazılsa da boğazımızda bulunan bir organı anlatmak için seçilen kelimelerdir; aynı anlama gelir. Aynı şekilde, guatr, guatır, guvatr ve guvatır kelimeleri de tiroid büyümesi ve halk arasında her türlü tiroid hastalığını ifade etmek için aynı anlamda kullanılır.

Guatr Atom Tedavisi