Guatr

Guatr Belirtileri Nelerdir?

Guatır, guvatr ve guvatır kelimeleri de tiroid büyümesi ve halk arasında her türlü tiroid hastalığını ifade etmek için aynı anlamda kullanılır. Guatr belirtileri nelerdir? Çarpıntı, boğazda şişlik, yutkunma güçlüğü, kalp ritminde bozukluk, uyku bozuklukları. Tiroid, troid, tiroit ve troit, tiroid bezi, troid bezi, tiroit bezi ve troit bezi, tiroid bezesi, troid bezesi, tiroit bezesi ve troit bezesi, farklı yazılsa da boğazımızda bulunan bir organı anlatmak için seçilen kelimelerdir; aynı anlama gelir. Halk arasında her türlü tiroit hastalığına guatr denilmektedir; bu yanlıştır. Guatr, sadece, tiroid ebzesinin büyümesisne verilen isimdir.

Guatr Teşhisi Nasıl Yapılır?

Hasta, önce gözle ve elle muayene edilir. Sonra tiroid ultrasonografisi ve tiroid sintigrafisi yapılır. Hastadan kan alınıp TSH, T3, T4, tiroid oto-antikorları ölçümleri yapılır. İdrar alınıp, vücuttaki iyot miktarı tespit edilir. Tanı tam olarak konulmadan, bu hastalığının türü ve nedenleri ortaya konmadan, alelacele tedavi verilmemelidir.

Guatr Tedavisi

Ameliyatsız ve ameliyatlı tedavi imkanları mevcuttur. Mümkün olduğunca ameliyattan kaçınılmalıdır. Büyük soğuk nodül ve dev guatr varsa ameliyat yapılabilir. Radyoaktif iyot tedavisi yani atom tedavisi gittikçe daha çok tercih edilen ameliyatsız tedavi tekniğidir. TSH supresyonu de bir ameliyatsız tedavi tekniğidir. Tedavi uzun sürelidir, tek bir kutu ilaç ile tedavi tamamlanmaz. Eskiden guatr’ın en yaygın nedeni iyot eksikliği idi ve bu nedenle eskiden bu hastalığın tedavisinde iyot çok yaygın olarak kullanılmıştır. Ancak, bir çok ülkede, tuzlar iyotlandığı halde, genel olarak, tiroid hastalıklarının görülme oranı azalmamıştır.

Guatr’dan Korunmak

Guatr’dan korunmak için dengeli beslenmek, balık ve deni ürünlerinden zengin gıdalar yemek, iyotlu tuz kullanmak, stresten uzak durmak ve çok hırslı olmamak gerekir. Sosyo-ekonomik düzey yükseldikçe, hayat kalitesi arttıkça bu hastalığın görülme riski azalır.

Guatr