Tiroid Belirtileri

Tiroid Belirtileri Nelerdir?

Gizli Tiroid Belirtileri, İç guatr, Dış Guatr

Tıbben iç guatr veya dış guatr tanımlamaları kullanmaz. Ancak, halk arasında dışarıdan görünen guatr’a dış guatr denilmektedir. Ayrıca, yine halk arasında, zehirli guatr (hipertiroidi hastalığı)’a da ‘iç guatr’ denilmektedir. ‘’Tıbben gizli guatr’’ tanımlaması yoktur; ancak halk arasında, dışarıdan belli olmayan, tiroid belirtileri ön planda olmayan guatr’a, tiroid hormon bozukluğuna ve tiroid belirtileri göstermeyen, tesadüfen saptanmış guatr’a, zehirli guatr’a ‘’gizli guatr’’ denilmektedir.

İyot Eksikliğine Bağlı Endemik Guatr Hastalığında Tiroid Belirtileri

İyot eksikliğine bağlı guatr hastalarında tiroid belirtileri ancak geç dönemde tiroid büyüyüp dışarıdan belli olunca ortaya çıkar. Yüksek rakımlı yerleşim birimlerinde, örneğin yaylalarda ve dağlık alanlarda yaşayanlarda iyot eksikliği sık olarak görülür. İyot eksikliği nedeniyle de bu bölgede yaşayanların çoğunda tiroid yeterince hormon üretemez ve tiroid büyür; guatr oluşur. Bu guatr ’a endemik guatr denir. Ancak deniz kıyısında yaşayanlarda, bol balık yiyenlerde ortaya çıkan guatr’ın da iyot eksikliğine bağlı olduğunu iddia etmek pek doğru sayılmaz. Karadeniz bölgesinin denizden uzak dağlık bölgelerinde (örneğin Kastamaonu’nun denizden uzak köylerinde) guatr görülmesinden yola çıkarak, bütün Karadeniz bölgesinde iyot eksikliği olduğunu iddia edip ‘Bütün Karadeniz bölgesinde guatr çok yaygın’ demek mantığa biraz aykırı olsa gerek. Graves, graves hastalığı, basedow, basedow hastalığı, basedow graves hastalığı, zehirli guatr, zehirli guatır, zehirli guvatır, zehirli tiroid, zehirli tiroit, zehirli troid, zehirli troit, toksik guatr, tirotoksikozis, tiroitoksikoz, hipertiroidi, hipertiroidizm, hipertroidi, hipertroidizm, graves, graves hastalığı, basedow, basedow hastalığı, basedow graves hastalığı aynıdır. Zehirli guatr’da guatr belirtileri çok belirgindir.

Haşimoto hastalığı ile haşimato hastalığı aynıdır; tıbben doğru olan ifade şekli haşimoto hastalığıdır.

Atom tedavisi ile radyoaktif iyot tedavisi, RAİ tedavisi, RAİ kapsül tedavisi, atom tedavisi aynı anlama gelir, ancak doktorlar radyoaktif iyot tedavisini kullanmayı tercih eder.

Tiroid, troid, tiroit ve troit, tiroid bezi, troid bezi, tiroit bezi ve troit bezi, tiroid bezesi, troid bezesi, tiroit bezesi ve troit bezesi, farklı yazılsa da boğazımızda bulunan bir organı anlatmak için seçilen kelimelerdir; aynı anlama gelir.

Aynı şekilde, guatr, guatır, guvatr ve guvatır kelimeleri de tiroid büyümesi ve halk arasında her türlü tiroid hastalığını ifade etmek için aynı anlamda kullanılır.

Hipotiroidi, hipotiroidizm, hipotroidi, hipotroidizm, tiroit hormon yetmezliği, troit hormon yetmezliği, tiroid hormon yetmezliği, troid hormon yetmezliği, tiroid yetmezliği, troid yetmezliği, tiroit yemezliği, troit yetmezliği de aynı hastalığı tarif etmek için aynı anlamda kullanılmaktadır.