Tiroid

Tiroid

Tiroid, troid, tiroit ve troit, tiroid bezi, troid bezi, tiroit bezi ve troit bezi, tiroid bezesi, troid bezesi, tiroit bezesi ve troit bezesi, farklı yazılsa da boğazımızda bulunan bir organı anlatmak için seçilen kelimelerdir; aynı anlama gelir.

Aynı şekilde, guatr, guatır, guvatr ve guvatır kelimeleri de tiroid büyümesi ve halk arasında her türlü tiroid hastalığını ifade etmek için aynı anlamda kullanılır.

Haşimoto hastalığı ile haşimato hastalığı aynıdır; tıbben doğru olan ifade şekli haşimoto hastalığıdır.

Atom tedavisi ile radyoaktif iyot tedavisi, RAİ tedavisi, RAİ kapsül tedavisi, atom tedavisi aynı anlama gelir, ancak doktorlar radyoaktif iyot tedavisini kullanmayı tercih eder.

Halk arasında zehirli guatr, zehirli guatır, zehirli guvatır, zehirli tiroid, zehirli tiroit, zehirli troid, zehirli troit olarak bilinen hastalık; tıp camiasında toksik guatr, tirotoksikozis, tiroitoksikoz, hipertiroidi, hipertiroidizm, hipertroidi, hipertroidizm, graves, graves hastalığı, basedow, basedow hastalığı, basedow graves hastalığı olarak ifade edilir; hepsi aynı anlama gelir.

Hipotiroidi, hipotiroidizm, hipotroidi, hipotroidizm, tiroit hormon yetmezliği, troit hormon yetmezliği, tiroid hormon yetmezliği, troid hormon yetmezliği, tiroid yetmezliği, troid yetmezliği, tiroit yemezliği, troit yetmezliği de aynı hastalığı tarif etmek için aynı anlamda kullanılmaktadır.

Tiroit İlacı

Tiroit ilacı denildiğinde, genellikle tiroid hormon ilaçları akla gelir. Tiroid ilacı olarak kastedilen tiroid hormon tabletleri ise; bunların çoğu T4 içerir ancak bazı özel durumlarda kullanılan T3 tabletleri de vardır.

Tiroit İltihabı

Tiroit iltihabına tiroidit denir. Tiroidit’in en popüler olanı ve aynı zamanda en sık görülen türü ise haşimoto hastalığıdır. Tiroit iltihapları, tiroid’te hasar yapar. Devamı ialç kullanmak gerekekebilir.

Tiroit Kanseri Ameliyatı

Tiroit ameliyatı kanser için yapılıyorsa bu durumda tiroid bezinin tamamı ve beraberinde bazı lenf düğümleri de çıkarılır. Kanser olamyan troid hastalıklarında da tiroit ameliyatı yapılıyorsa tiroit bezinin tamamamını çıkarılması önerilmektedir.

Tiroit Kanseri Belirtileri

Tiroit kanserinin belirtisi pek yoktur. Bazı hastalarda kalp çarpıntısı ve boğazda şişlik olabilir. Belirti az olduğu için sinsi bir hastalık olarak kabul edilir.

Tiroit Kanseri Öldürür mü?

Tiroid kanseri, iyi tedavi edilirse ve ömür boyunca düzgün takip edilirse  öldürmez. Ancak, yetersiz tedavi ve takip sonucu diğer kanserler gibi troid kanseri de öldürür.

Tiroit Kanseri Tedavisi

Tiroit kanseri tedavisi; papüller ve folliküler tiroid kanserlerinde önce tiroit bezi ve çevresindeki lenf düğümleri çıkarılır, 4-6 hafta sonra da yüksek doz radyoaktif iyot yani atom ile tedavi edilir.

Tiroit Nodül Ameliyatı

Mevcut bilimsel veriler ve klinik tecrübelere dayanarak tiroid nodül ameliyatında; tiroit bezi tümüyle çıkarılır. Sadece nodülü çıkarmak şeklinde bir tiroid ameliyatı artık söz konusu değildir.

Tiroit Nodüllerine Yaklaşım

Tiroit nodüllerine yaklaşım; muayene, tiroit ultrasonografisi, tiroid sintigrafisi, tiroit hormon ve antikor ölçümlerini kapsar. Sadece ultrasonografi ile nodül hakkında tedsavi kararı verilmez.

Tiroit Peroksidaz Antikoru

Tiroit iltihaplarına neden olan en bilindik oto-antikor, tiroit peroksidaz antikorudur. Bağışıklık sistemi bu antikoru üretir, bu antikor da gidip tiroit bezine yapışır ve troid dokusunda ve hücrelerinde harabiyet yapar.

Tiroid