Bugüne kadar hizmet verdiğimiz Tirocenter Nükleer Tıp Merkezi, binamızın kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle, yeni bir adreste hizmet vermek üzere geçici olarak hizmetine ara vermiştir. Bilindiği gibi, 2002’den bugüne kadar, özel sağlık hizmetleri ile ilgili olarak, yönetmelik, kanun ve ilgili yasal mevzuat köklü değişikliklere uğramıştır. Bu değişiklikler ile; muayenehane ve laboratuvarlar dahil, her türlü özel sağlık biriminin başka bir adrese taşınması veya yeniden açılması güçleştirilmiş ve sınırlandırılmıştır. Bunun sonucunda yeni bir adrese taşınmak; uygun bir mekanın bulunması, bu mekanın mevcut yönetmeliğe göre tadil ve tefriş edilmesi ve yeniden ruhsat alınması, aylar süren ciddi bir süreç gerektirmektedir. İşte, Tirocenter da tam bu süreci yaşamaktadır.

Bu süreçte mevcut hastalarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bilgi danışma ihtiyacı olan hastalarımızın tirocenter@gmail.com eposta adresine yazabilmesi imkanı mevcuttur. Hastalarımıza önerimiz; kullandığınız ilaçlarınıza ara vermeyiniz, kesmeyiniz, kendi kendinize ilaç dozu değişikliği yapmayınız.

Tirocenter, bundan sonra artık bir muayenehane olarak hizmet verecektir. Hastalarımıza hizmet verebileceğimiz yeni muayenehane açılınca mevcut hastalarımıza eposta, cep telefonu ve telefon ile bilgi verilecek, yeniden randevu sistemine dönülecektir.

  • Telefon: Geçici bir süre için telefonla iletişim imkanı mevcut değildir
  • GSM: Geçici bir süre için cep telefonu ile iletişim imkanı mevcut değildir
  • Faks: Geçici bir süre için faks ile iletişim imkanı mevcut değildir
  • E-Posta: tirocenter@gmail.com
  • Adres:Yeni çalışma daresimizi bir süre sonra sizlerle paylaşacağız.